AKSAKAL GRUP

KVKK Bilgilendirme

KVKK Bilgilendirme
Müşterilere İlişkin Aydınlatma Metni

            İşbu aydınlatma metni, veri sorumlusu sıfatıyla Aksakal Mob. Mak. İnş. Müh. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti tarafından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında hazırlanmıştır. 

            Şirketimiz müşterilerinin: adı-soyadı, T.C. kimlik numarası, vergi kimlik numarası, adresi, telefon numarası ve banka hesap bilgilerine ilişkin kişisel verileri; mal ve hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi ve veri sorumlusunca hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla işlenmektedir.

            Söz konusu veriler 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. maddesinde yer alan; açık rıza verilmesi, kanunlarda açıkça öngörülmesi, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, hukuki sebeplerine dayanılarak fiziki ve elektronik ortamlarda bilgi ve belge oluşturulması şeklinde tamamen veya kısmen otomatik ve otomatik olmayan yollarla işlenmektedir.

            Şirket tarafından işlenen ve yukarıda belirtilen kişisel veriler, ilgili mevzuat hükümlerinden kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi amacıyla yetkili kurum ve kuruluşlara aktarılmaktadır.

            6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesine yer alan hükümler çerçevesinde; kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda öngörülen koşullara uygun olarak kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme, eksik veya yanlış olarak işlenmiş kişisel verilerinizin düzeltildiğinin veya kişisel verilerinizin silindiğinin ya da yok edildiğinin kişisel verilerinizin aktarıldığı 3. kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonuç ortaya çıktığına inandığınız hallerde, otomatik yollarla işleme neticesinde çıkan sonuçlara itiraz etme, kişisel verilerinizin Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarınız bulunmaktadır.

            Yukarıda belirtilen hakların kullanılmasına ilişkin taleplerinizi Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğe göre Aksakal Mob. Mak. İnş. Müh. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin Kerimbey Mah. Organize San. Yolu No:26 Tekkeköy/SAMSUN  adresine yazılı olarak iletebilirsiniz.

Ad/Soyad/Tarih/İmza

KVKK Aydınlatma Metni PDF dosyası için tıklayın.
Kapak & Kapı

Kaliteden ödün vermeden, en sağlam ürünleri sizlerle buluşturuyoruz.

Mobilya İşleme Makineleri

Mobilya üretimi için sıfır ve ikinci el makine satışı.

Proje Uygulamaları

Tüm projelerin, A'dan Z'ye mobilya ihtiyaçlarını eksiksiz bir şekilde üretiyor ve uyguluyoruz.

01.

Benzersiz
Tasarım

Bilgisayar ortamında benzersiz tasarımlarımızı oluşturuyoruz.

02.

Hızlı
Teslimat

Seçtiğiniz ürünler hızlı bir üretim sürecinden geçerek, hiç vakit kaybetmeden tarafınıza ulaştırılır.

03.

Kusursuz
Uygulama

Uygulama sonrası verdiğiniz karardan hiç pişman olmayacağınızın garantisini veririz.

Sizin için her şeyi düşündük
"Yaptıklarımız, yapacaklarımızın göstergesidir."
44 yıllık tecrübemizle sanatı sizlerle buluşturuyoruz.
Sanat

Her bir tasarımımız bizim için bir sanattır. Bu sanatı evlerinize taşımak çok kolay!

Zanaat

Çizimden, üretime, üretimden, uygulamaya kadar becerilerimizi sonuna kadar kullanıyoruz.

Mutfağımız yeni bir görünüme kavuştu. Aksakal Grup, kendine özgü modern tasarımlarıyla herkesi kendisine hayran bırakmayı başarıyor. Teşekkürler.
Ayşe Yılmaz

Ev Hanımı

Yeni taşınacağımız evimiz için kapı modelleri arıyorduk. Aksakal Grup ile tanıştıktan sonra odalarımıza en uygun kapıyı seçtik ve hızlıca üretim aşaması bitip teslim aldık. Teşekkürler.
Hüseyin Yıldırım

İş Adamı

Modern çizgiler, benzersiz tasarımlar... Aradığınız her şey burada. Yüzlerce çeşit içerisinden karar vermeniz pek kolay olmayacak. Teşekkürler Aksakal Grup.
Mehmet Bilir

Ticaret